За Фирмата

„ЕЛМЕТ” ЕООД е българска компания, собственик на Рибна ферма „Clarias”. Фермата е създадена с цел  отглеждането  на Клариас - африкански сом /Clarias gariepinus/, посредством рециркулационни  аквакултурни системи (RAS) . RAS системите  са модерни системи , които са  разположени в затворено помещение, като по този начин се избягва традиционния метод на отглеждане риба на открито в басейни и язовири. Стартирахме това начинание през 2012 г., като вече са изградени и функционират съпътстващите звена за преработка.

Фермата ни се намира в района на село Баня, община Панагюрище и е с годишен капацитет на производство от 400 тона жива риба.

Разполагаме със собствен специализиран транспорт за превоз на жива и охладена риба.

В момента Clarias е изключително търсен в Европа.Този вид риба не само се изнася успешно за европейски страни като Австрия , Германия и Холандия, но и все по-стабилно навлиза и заема водещи позиции в търговските мрежи у нас. 

Африкански сом графит