За Фирмата

„ЕЛМЕТ” ЕООД е българска компания, собственик на Рибна ферма „Clarias”, създадена с цел  отглеждането  на клариас - африкански сом /Clarias gariepinus/, посредством рециркулационни  аквакултурни системи (RAS) . RAS системите  са модерни рециркулационни аквакултурни системи , които са  разположени в затворено помещение, избягвайки традиционния метод на отглеждане риба на открито в басейни и язовири. Стартирахме това начинание през 2012 г.,като вече са изградени и функциониращи съпътстващите звена за преработка. Фермата ни се намират в района на град Панагюрище и е с годишен капацитет на производство от  400 тона жива риба.

Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт за превоз на жива и охладена риба.

В момента Clarias е изключително търсен в Европа.Този вид риба не само се изнася успешно за европейски страни като Австрия , Германия и Холандия, но и все по-стабилно навлиза и заема водещи позиции в търговските мрежи у нас.