За Фермата

Рециркулационните аквакултурни системи (RAS) представляват нов и уникален начин за рибовъдство. Вместо традиционния метод на отглеждане риба на открито в открити басейни и язовири, при тази система рибата се отглежда при висока плътност, в закрити водохранилища с контролирана среда. Използваната от „ЕЛМЕТ” ЕООД технология за рециркулационно приложение на водата във фермата, се базира на напълно затворена производствена среда.

При рециркулационен принцип на работа се осъществява икономия на големи количества вода за сметка на многократното й използване. Осъществява се пълен контрол на термичния и хидро-химичен режим, както и върху здравословното състояние на рибите. Производствения цикъл е целогодишен. Не на последно място е контролът върху отпадъчните продукти и опазване на околната среда. Зарибителният материал се внася от ферма в Холандия и е придружен с необходимите сертификати. Качествената храна, която гарантира бърз растеж и оптимално тегло на Clarias също се доставя от Холандия. В съдържанието й няма наличие на генетично модифицирани организми (ГМО).

Изглед от фермата интериор