Контакти


Рибна ферма Clarias

„ЕЛМЕТ” ЕООД

гр. Панагюрище, ПК 4500,
ул. ”Георги Момеков” №15

 

Производствена база:

с. Баня, общ. Панагюрище

 

Търговски Отдел:

тел: +359 885 30 31 30

E-mail: elmet@abv.bg

Facebook: @clariasbg

Технолог:

тел: +359 888 74 82 98

Форма за запитване