Контакти


Рибна ферма Clarias

Адрес за кореспонденция:

гр. Панагюрище, ПК 4500,
ул. ”Георги Момеков” №15

 

Производствена база:

Стопански двор, с. Баня, ПК 4523 общ. Панагюрище

 

Търговски Отдел:

тел: +359 885 30 31 30

E-mail: elmeteood@gmail.com

Facebook: @clariasbg

Форма за запитване